Celem Service Desku jest zapewnienie szybkiego i skutecznego wsparcia informatycznego dla Klientów i pracowników firmy oraz klasyfikowanie i kontrola zachodzących w infrastrukturze incydentów. Dzięki usłudze Service Desk użytkownicy nie rozwiązują problemów technicznych samodzielnie i nie czekają na pomoc ze strony wewnętrznego działu IT. Zamiast tego mogą liczyć na błyskawiczną reakcję i wsparcie przeszkolonych z zakresu obsługi Klienta pracowników Cyclad.

Service desk


Service Desk w Cyclad oznacza systematyzację rozwiązywania problemów technicznych, poprzez wykorzystanie biblioteki ITIL (Information Technology Infrastructure Library), czyli najlepszych praktyk opracowanych z myślą o funkcjonowaniu działów wsparcia IT.

Dzięki jasno sprecyzowanym regułom i standardom działania Service Desku problemy i zgłaszane incydenty mogą być na bieżąco ewidencjonowane. Prowadzi to do zmniejszenia ich ilości i eliminacji incydentów powtarzających się, a więc usprawnienia pracy użytkowników. 

Sposób realizacji usługi

Naszych Klientów wspieramy w systemie 24/7/365, co możliwe jest dzięki siedzibom i biurom Cyclad zlokalizowanym na 3 kontynentach, pracy w systemie zmianowym i doświadczeniu w realizowaniu tego rodzaju usług dla Klientów na całym świecie.

Dysponujemy zarówno nowoczesną infrastrukturą techniczną, jak i wyspecjalizowaną kadrą, co umożliwia nam świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Dlaczego warto?

  • Korzystanie z Service Desku oznacza ograniczenie ryzyka związanego z samodzielnym rozwiązywaniem problemów informatycznych przez użytkowników
  • Dzięki ewidencjonowaniu i klasyfikowaniu problemów i zdarzeń ich ilość systematycznie spada
  • Im mniej incydentów, tym większa efektywność pracy poszczególnych użytkowników i całego zespołu

Dlaczego z Cyclad?

  • Zapewniamy wsparcie informatyczne w trybie 24/7/365
  • Pracownicy Service Desku Cyclad posiadają zróżnicowane kwalifikacje
  • Działamy w sprawdzonych standardach ITIL
  • Usługę Service Desku uruchamiamy szybciej od konkurencji
  • Nie przewidujemy opłat za utrzymanie sprzętu czy oprogramowania
  • Gwarantujemy jasne zasady płatności i brak kosztów dodatkowych