Usługi Rekrutacyjne

Usługi Rekrutacyjne określane są również jako RPO (Recruitment Process Outsourcing). Obejmują pełen proces pozyskiwania pracowników: zaczynając od poszukiwania specjalistów o najwyższych kwalifikacjach, poprzez dokładne sprawdzenie kompetencji i wybór najlepszych Kandydatów, aż po zatrudnienie przez Klienta tych pracowników, którzy najlepiej spełniają jego oczekiwania.

element-rpo

 • Analiza aplikacji
 • Wywiad telefoniczny
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Wywiad kompetencyjny
 • Testy językowe
 • Testy techniczne
 • Testy osobowościowe
 • Rekomendacje

Za pozyskanie pracowników (realizację misji rekrutacyjnej) odpowiedzialny jest świetnie wyszkolony i zgrany zespół Rekruterów oraz Opiekun Klienta. Każdy z Rekruterów posługuje się biegle przynajmniej jednym językiem obcym i w procesie poszukiwania kandydatów korzysta nie tylko z bogatej bazy Kandydatów Cyclad, ale również z własnej, rozbudowanej sieci kontaktów zawodowych.

Zapytaj o ofertę

Przebieg rekrutacji

Po znalezieniu kandydatów odpowiadających wymogom Klienta przystępujemy do właściwego procesu rekrutacji. Pierwsze spotkania z kandydatami prowadzone są zazwyczaj bez udziału Klienta. Wybrane kandydatury rekomendujemy dopiero po selekcji najlepszych specjalistów i dokładnym sprawdzeniu ich kwalifikacji.

Metody

Wykorzystywane przez nas metody rekrutacji umożliwiają szybkie i skuteczne wyłonienie najlepszych kandydatów. Wybór metody rekrutacji zależy w równym stopniu od oczekiwań Klienta oraz od profilu kompetencyjnego stanowiska, czyli umiejętności i cech charakteru, jakie musi posiadać zajmujący je pracownik.

Gwarancja skuteczności

Działamy zgodnie z zasadą Fair Play. Oznacza to, że pracownicy zatrudniani przez naszych Klientów nie są brani pod uwagę w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Cyclad na rzecz innych Klientów.

Posiadamy status agencji zatrudnienia (numer rejestru 9977) oraz pełne uprawnienia do świadczenia usług w zakresie doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Opłatę rekrutacyjną naliczamy dopiero po upływie 3-miesięcznego okresu gwarancyjnego, podczas którego Klient może sprawdzić, czy znaleziony przez nas kandydat sprawdzi się na danym stanowisku.

Dlaczego warto?

 • Korzystanie z usług rekrutacyjnych umożliwia redukcję kosztów pozyskania pracowników
 • Przekazanie rekrutacji zewnętrznemu zespołowi oznacza odciążenie pracowników działu HR, usprawnienie funkcjonowania całej firmy i dużą oszczędność czasu
 • Tylko profesjonalnie prowadzona rekrutacja jest gwarancją zatrudnienia właściwych ludzi

Dlaczego z Cyclad?

 • Jesteśmy skuteczni dzięki zespołowi kompetentnych i wielojęzycznych Rekruterów
 • Pozyskujemy ekspertów w każdej dziedzinie i z dowolnej branży
 • Dokładnie weryfikujemy umiejętności i kwalifikacje Kandydatów
 • Każdemu realizowanemu przez nas projektowi dedykujemy Koordynatora
 • Opłaty za usługę naliczamy na zasadzie Success Fee
 • Gwarantujemy jasne zasady płatności i brak kosztów dodatkowych
 • Działamy Fair Play
 • Posiadamy status agencji zatrudnienia
 • Znajdujemy i rekrutujemy Kandydatów z całego świata – nie istnieją dla nas bariery językowe czy geograficzne