Outsourcing Kompetencyjny

Outsourcing Kompetencyjny to korzystanie z usług zatrudnianych przez Cyclad konsultantów, którzy wykonują swoje obowiązki na zlecenie i wyłączność Klienta Cyclad.

Usługa Outsourcingu Kompetencyjnego znana jest również jako Body Leasing, Outsourcing Kadr czy Knowledge Process Outsourcing, a więc KPO. W ramach Outsourcingu Kompetencyjnego udostępniamy Klientom usługi zatrudnianych przez Cyclad specjalistów IT, których od momentu nawiązania współpracy z Klientem nazywamy konsultantami.

outsourcing kompetencyjny kpo

Specjalizacje

Zdecydowaną większość konsultantów Cyclad stanowią specjaliści IT. Udostępniamy jednak również usługi ekspertów z innych dziedzin. Kwalifikacje i umiejętności konsultantów Cyclad zawsze pozostają w zgodzie z potrzebami Klienta.

Sposób realizacji usługi

Konsultanci zatrudniani są przez Cyclad, nie przez Klienta. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za obsługę kadrową, płacową i administracyjną zatrudnianych osób. Rolą Klienta pozostaje koordynowanie pracy konsultantów i zarządzanie zespołem.

Usługa Outsourcingu Kompetencyjnego może być realizowana zarówno w siedzibie Klienta, jak i zdalnie. W tym drugim przypadku konsultanci wypełniają swoje obowiązki z wykorzystaniem infrastruktury technicznej i pomieszczeń biurowych Cyclad. Cały czas działają jednak na wyłączność realizowanych przez Klienta projektów.

Dlaczego warto?

  • Outsourcing Kompetencyjny oznacza brak kosztów rekrutacji, pozyskania i zatrudnienia pracowników
  • Tworzenie nowych i kosztownych stanowisk pracy przestaje być konieczne
  • Konsultanci Cyclad nie są pracownikami Klienta, a jednak to Klient zarządza ich pracą

Dlaczego z Cyclad?

  • Konsultanci Cyclad to sprawdzeni i wykwalifikowani specjaliści
  • Nie tracimy czasu na szukanie najlepszych specjalistów – najlepsi eksperci najczęściej są już naszymi pracownikami
  • Dokładnie weryfikujemy umiejętności konsultanta i szkolimy go przed zaangażowaniem w projekt realizowany dla Klienta
  • Konsultanci świadczą usługi na wyłączność naszych Klientów
  • Każdemu realizowanemu przez nas projektowi dedykujemy koordynatora
  • Gwarantujemy jasne zasady płatności i brak kosztów dodatkowych