Formularz kontaktowy

Pola wymagane oznaczone są (*)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonym formularzu przez Cyclad sp. z o.o., ul. Chłodna 48/1, 00-872 Warszawa, dla celów związanych z uczestnictwem w procesie rekrutacyjnym. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Tak, chciałbym otrzymywać od Cyclad sp. z o.o., ul. Chłodna 48/1, 00-872 Warszawa, informacje handlowe drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. w formie newslettera, SMS lub MMS, dotyczące produktów, usług, aktualnych ofert tej Spółki

Zgadzam się na inicjowanie przez Cyclad sp. z o.o., ul. Chłodna 48/1, 00-872 Warszawa, połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług tej Spółki

Zaznacz wszystko

Administratorem Danych Osobowych jest Cyclad sp. z o.o., ul. Chłodna 48/1, 00-872 Warszawa, e-mail: office@cyclad.pl, Inspektorem Ochrony Danych jest Maria Lothamer (adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: IOD@cyclad.pl). Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania na podstawie art. 6 ust 1 lit. f, a po wyrażeniu zgody w celach objętych zgodami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane przez okres 5 lat, a w celach objętych zgodą do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji powyższych celów.